Expertiza

Oferim consultanta acordata societatilor in legatura cu redactarea si negocierea documentatiei de finantare pentru imprumuturi contractate pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare; redactarea contractelor de imprumut si a altor documente specifice incheiate de banci cu clientii; asistenta juridica acordata institutiilor financiare in legatura cu operaţiunile de finantare permise de reglementările bancare din Romania (factoring, scontare etc.). De asemenea, avem o bogata experienta in asistarea clientilor in litigiile impotriva bancilor, cu privire al clauzele contractuale abuzive.
Bordianu si Asociatii este specializata in oferirea de solutii pragmatice pentru clienti in domeniul raporturilor de munca. Ne confruntam in permanenta cu o varietate de aspecte ale muncii, pe care clientii trebuie sa le rezolve in scopul de a optimiza sau proteja afacerile lor. Suntem familiarizati cu complexitatea relatiilor de munca in domenii diferite, astfel incat putem oferi cu succes expertiza pe probleme de restructurare, litigii, redistribuire si/sau optimizare a fortei de munca, plati si beneficii ale angajatilor, dezvoltarea si punerea in aplicare a politicilor sau regulamentelor de munca, negocierea de acorduri colective si individuale.

Pentru mai multe informatii accesati pagina dedicata AICI.

Oferim asistenta si reprezentare atat debitorilor, cat si creditorilor, in cadrul procedurii de insolventa. Consiliem si propunem strategii in functie de analiza aspectelor de interes pentru clientii nostri, oferind servicii juridice si reprezentare in etapele si actiunile specifice acestei proceduri. Reprezentam companii nationale si internationale, indiferent de calitatea procesuala, creditori sau debitori, in toate etapele procedurii de reorganizare judiciara si de insolventa, pornind de la consiliere în prevenirea insolventei, consiliere in cadrul procedurilor de renegociere amiabila a creanțelor sau a conditiilor acestora, verificarea posibilitatilor de redresare ale companiilor, gestionarea procedurilor de insolventa si terminand cu gestionarea procedurilor de lichidare judiciară sau voluntara a societatilor. De asemenea, acordam asistenta persoanelor carora li se solicita atragerea raspunderii, civile sau penale, in procedurile judiciare conexe procedurilor de insolventa.
Va putem asista atat in faza prelitigioasa, amiabila, a recuperarii creantelor, cat si in faza litigioasa, putem reprezenta sau asista clientii in cadrul procedurilor legale referitoare la somatia de plata sau ordonanta de plata, concilierea prealabila unei actiuni comerciale, actiuni de fond, executare silita, pana la recuperarea efectiva a debitelor.
Infiintarea unui cabinet medical sau a unei societati medicale, reprezinta atat o victorie imensa, cat si o provocare pentru orice medic.
De aceea, casa de avocatura Bordianu&Asociatii va ofera servicii complete pentru a va proteja cabinetul medical din punct de vedere legal, atat in derularea activitatii curente, cat si in cazurile de malpraxis medical, cu drag de complexitate ridicata.
Firma de avocatura Bordianu&Asociatii este printre putinele case de avocatura cu expertiza In domeniul medical – organizarea si functionarea activitatii medicale si  malpraxis medical.
Casa noastra de avocatura ofera asistenta juridica si reprezentare in actiuni de divort; asistenta si reprezentare in actiunile de partaj (impartirea bunurilor comune in timpul sau dupa desfacerea casatoriei); asistenta si reprezentare in actiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilire domiciliu minor, incredintare, educare si crestere a copiilor minori); nulitatea casatoriei; consultanta si actiuni in materia adoptiei; departament de avocati specializati in procedura adoptiei nationale; tutela; stabilirea si tagada paternitatii; decaderea parintelui din drepturile parintesti; alte actiuni care vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei.

Pentru mai multe informatii accesati pagina dedicata AICI.

Casa noastra de avocatura ofera asistenta juridica pe durata procesului de incorporare, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte aditionale la acestea si hotarari ale organismelor de conducere relevante, asistarea actionarilor si managerilor societatii pe parcursul adunarilor societare relevante, elaborarea politicilor interne ale societatii si implementarea strategiilor corporatiste. De asemenea, avocatii nostri sunt implicati activ in procesul de structurare, restructurare, operare si control al societatilor, cesiune de parti sociale si/sau actiuni, numiri, revocari si schimbari de administrator, numire, schimbare/modificare cenzori, majorare sau reducere de capital social, schimbarea formei juridice a unei societati, fuziuni, radieri, dizolvari, lichidari.

Pentru mai multe informatii accesati pagina dedicata AICI.

Detinem o experienta solida in consultanta privind tranzactiile imobiliare, asistena juridica pentru finantarea si refinantarea proiectelor imobiliare, precum si cu privire la normele de urbanism si autorizatii, avize de construire, tehnice si de mediu; consultanta juridica in negocierea, redactarea si executarea contractelor de antrepriza si administrare/management imobiliar; consultanta juridica in negocierea, redactarea si executarea contractelor de asociere in participatiune incheiate in vederea dezvoltarii de proiecte imobiliare; revendicari imobiliare si retrocedari; asistenta si reprezentare în litigii imobiliare.
Casa noastra de avocatura ofera consultanta pe probleme referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, la opere protejate prin dreptul de proprietate industriala sau prin dreptul de autor; indeplinirea de proceduri in fata autoritatilor competente, in vederea inregistrarii, protejarii si exploatarii brevetelor, marcilor, drepturilor de autor, know-how-ului si altor drepturi de proprietate intelectuala; redactarea şi/sau revizuirea de contracte de licenta/cesiune de licenta; consultanta in materia protecţiei juridice a reclamelor, afiselor publicitare si/sau a oricaror alte tipuri de materiale, a website-urilor şi conţinutului acestora; consultanta in vederea asigurarii conformitaţii website-urilor si continutului acestora cu legislatia aplicabila; consultanta cu privire la programe tip software si aspecte legate de software.