Infiintarea societatilor medicale

Contactati-ne acum:

021 3154455 (telefon/fax), 0746155022, 0752738884, 0749167267.

Înființare SRL cu obiect de activitate servicii medicale sau societate medicală

Pentru înmatricularea unui SRL având ca obiect de activitate prestarea serviciilor medicale, actele normative în vigoare prevăd condiții speciale pentru înființarea și autorizarea acestora.

Societatea poate fi constituită de unul sau mai multi asociați, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Condiția esențială este ca administratorul societății să aibă calitatea de medic, calitate pe care să o poată dovedi cu diplomă de licență (masterat) sau certificatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor.

De asemenea, acesta trebuie să fie și asociat cu o participație majoritară la capitalul social.

O alta condiție importantă este reprezentată de obiectul de activitate (acesta este limitat). Orice SRL de servicii medicale poate avea ca obiect de activitate principală unul dintre codurile CAEN:

 • 8621-activități de asistență medicală generală;
 • 8622- activități de asistență medicală specializată;
 • 8623- activități de asistență medicală stomatologică;
 • 8690-alte activități referitoare la sănătatea umană.

Un SRL având ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale poate avea ca activități secundare doar coduri CAEN auxiliare celor menționate mai sus, de exemplu:

 • 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
 • Înființarea firmei se realizează în 3 zile de la data depunerii tuturor actelor la Registrul Comerțului.

Actele necesare pentru înființarea firmei sunt următoarele:

 1. Cererea de înregistrare;
 2. Actul constitutiv semnat de asociați; acesta poate fi atestat de avocat, autentificat de notar sau poate fi sub semnatură privată (adica semnat doar de asociați);
 3. Rezervarea denumirii societății eliberata de Registrul Comerțului, de preferat se aleg trei potențiale denumiri dintre care se va alege denumirea disponibilă;
 4. Actele de identitate ale asociaților firmei în curs de infiintare;
 5. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social (contract de comodat, de închiriere, contract de asistență juridică în situația în care sediul se stabilește la avocat prin serviciul de găzduire sediu social).
 6. Acordul vecinilor și al asociației de proprietari când sediul social al firmei se stabilește într-un bloc de locuințe;
 7. Declarația pe propria răspundere a asociaților și a administratorului societății, autentificate de notar sau atestate de avocat;
 8. Specimenul de semnatură al administratorului firmei eliberat de notar;
 9. Dovada depunerii capitalului social al societătii la o bancă aleasă de asociați (capitalul social minim pentru SRL este de 200 lei);
 10. Actele doveditoare ale calității speciale de medic, respectiv diploma de licență sau de masterat; certificatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor
 11. Împuternicire specială (în forma autentica), avocațiala sau delegație pentru persoanele  desemnate  să îndeplinească formalitățile legale;
 12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

La finalul operațiunii de înființare a unei firme, Registrul Comerțului eliberează cerificatul de înmatriculare și certificatul constatator privind autorizarea activității la sediul social sau la punctul de lucru sau sediul secundar.